Reddy Wally Ter Linden - Peelbergen - Januari 2023

De homozygoot bonte hengst Reddy Wally Ter Linden behaalde met Celine De Cabooter 2 keer foutloos op 1.20 m. tijdens de PRO TOUR te Peelbergen. 

De 3e dag als kers op de taart een 3e plaats van 131 starters.